Stiftelsen Nittedal Kulturhus - organisasjonsnummer 988 960 462


Kulturhus skisse Link til bilder av Nittedal kulturhus

Nittedal kulturhus målsetting:

 • et møtested for kommunens innbyggere
 • et sted for utfoldelse egenaktivitet og opplevelse
 • bygdas storstue til hverdag og fest
 • et sted hvor alle kommunens innbyggere skal føle seg velkommen
 • en storstue som vil utvikle bygda til et vitalt og levedyktig sted der folk, organisasjoner og institusjoner sammen kan utvikle sine relasjoner og gi bygda "sjel"

 • Presentasjon av publikumsundersøkelsen om Kulturhus i Nittedal

  Publikumsundersøkelsen - presentasjon


  Start Juni 2004
  www.nittedal-kulturhus.net